Les 3 principals malalties respiratòries que afecten a la gent gran

principals-enfermetats-respiratories-gent-gran

Les 3 principals malalties respiratòries que afecten a la gent gran

Descripció i principals símptomes de les malalties respiratòries més comuns entre les persones d’avançada edat.

Les malalties del sistema respiratori  són importants  en el nostre entorn i sobretot en la gent gran perquè tenen un efecte directe en la salut i en la qualitat de vida. En aquest article descrivim les principals per a que en coneguis la simptomatologia i possibles vies de millora.

L’MPOC

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), un grup de malalties respiratòries que es caracteritzen per una limitació irreversible del flux aeri, és sens dubte la més important. Diversos estudis  consideren que  l’any 2020 l’MPOC serà la cinquena causa d’anys de vida perduts i anys de vida amb discapacitat, després de les malalties del cor, la depressió, els accidents de trànsit i les malalties cerebrovasculars.

Fumar és la principal causa de MPOC. Altres causes menys freqüents són les d’origen genètic, exposició laboral, tabaquisme passiu, contaminació ambiental, hiperactivitat bronquial o les infeccions respiratòries, encara que la seva importància és molt reduïda.  Gairebé un 50% de les persones grans fumadores/exfumadores amb símptomes respiratoris crònics com la tos, expectoració i/o xiulets respiratoris poden tenir una MPOC . Existeix una relació clarament identificada entre l’exposició al tabac i un deteriorament de la funció pulmonar.

Deixar de fumar frena la progressió de la malaltia. Però, a més, disminueix el nombre i la gravetat de les aguditzacions/complicacions. L’exercici físic, la nutrició, la higiene, i les vacunacions  poden reduir els efectes de la malaltia.

La Grip

Una altra malaltia respiratòria important per la gent gran és la grip, que sovint es confon amb refredats. Totes dues cursen amb tos, mocs, secreció nasal, mal de cap o de coll… però la grip te uns símptomes més pronunciats i s’acompanya de febre alta i dolor muscular.

La grip és una malaltia vírica molt contagiosa. Les persones grans tenen un risc més alt de patir complicacions a causa de la grip. Com que els virus de la grip acostumen a canviar cada any cal vacunar-se a l’inici de la tardor per prevenir-la.

La Pneumònia

La pneumònia és una infecció pulmonar que afecta la via respiratòria inferior. Pot estar provocada per bacteris, virus i en algun cas fongs (en pacients amb defenses baixes).

Hi ha diversos factors de risc que afavoreixen la pneumònia:  l’edat: 65 i majors; la grip o altres malalties respiratòries; malalties cròniques, com ara malalties del cor o dels pulmons; pneumònia per aspiració a causa de problemes amb la deglució; sistema immunitari debilitat a causa de la SIDA o quimioteràpia; bronquitis crònica; desnutrició; el tabac; persones exposades a productes químics (per exemple, treball en la construcció o l’agricultura)….

Els símptomes varien depenent del tipus de pneumònia, en la majoria de casos predomina la febre i els calfreds. El tractament de la pneumònia depèn de: tipus de pneumònia, la gravetat dels símptomes i altres factors.

Per a la pneumònia bacteriana es donen antibiòtics, mentre que per la pneumònia viral els antibiòtics no són efectius.

En general recomanem:

  • beure líquids
  • alimentació saludable (el consum de fruites i verdures)
  • medicació per baixar la temperatura, dolor i tos
  • i en casos severs hospitalització.

Algunes vacunes poden prevenir la pneumònia: La vacuna contra la grip per a les persones amb alt risc d’infeccions respiratòries, especialment en la gent gran. La vacuna antipneumocòcica.

Recomanem també evitar fumar, evitar el contacte proper amb persones, que estan malaltes amb grip o refredat i rentar-se les mans després del contacte amb persones infectades.