Activitats culturals per a majors que fomenten el desenvolupament cognitiu

Activitats culturals per majors que fomenten el desenvolupament cognitiu

Activitats culturals per a majors que fomenten el desenvolupament cognitiu

Les activitats culturals per a majors poden realitzar-se dins dels centres de dia i residències, però també fora. Mai s’ha de subestimar el poder que poden tenir per beneficiar el desenvolupament cognitiu, sobre tot si alhora es socialitza.

Tipus d’activitats culturals per a majors:

Podem desglossar en dos tipus:

 1. Activitats passives. La persona és espectadora d’aquesta cultura i processa la informació que li donen. Es pot fer de forma solitària o en grup.
 2. Activitats amb participació activa. En aquestes, la persona ha de participar activament en un taller de qualsevol tipus. L’ideal és fer aquestes activitats en grups o, almenys, monitoritzades.

Activitats culturals per a majors passives:

 1. Llegir llibres de qualsevol tipus. Tot i que llegir és una cosa bastant activa, es realitza assegut i de forma solitària. Demanda concentració i processament d’informació. Gràcies a les tablets i els llibres electrònics, es pot realitzar aquesta activitat arreu. A més pesen menys que els llibres i es pot fer més gran la lletra el necessari. També hi ha ulleres i protectors de pantalla especials per protegir la vista.
 2. Veure obres de teatre. Les obres requereixen atenció i raonament. Els personatges actuant, el fons, el públic reaccionant … Són moltes les coses a les que atendre i, a més, entendre el que succeeix en relació.
 3. Visitar museus. Aquesta és l’activitat més relaxada i passiva de totes. Per exemple, contemplar obres, recordar pintors i les seves tècniques, entendre les escultures, aprendre de les noves corrents artístiques … Tot això ajuda a millorar els processos cognitius.

Activitats culturals per a majors de participació activa:

 1. Manualitats. Crear collages, fer ganxet o modelatge amb argila són activitats físiques que també impliquen la ment i la percepció per seguir patrons. Són fantàstiques per realitzar en grup.
 2. Tallers de noves tecnologies. Aprendre a manejar-les és important per no quedar-se desfasat. És un esforç que recompensa amb noves habilitats, una ment més forta i sana, i satisfacció personal.
 3. Tallers d’estimulació de la memòria. Són justament per això, però no deixen de ser divertits. De vegades cal fer activitats molt centrades en augmentar certs processos cognitius per frenar els símptomes de síndromes i malalties mentals. Així s’allarga la qualitat de vida.

Beneficis generals de les activitats culturals per a majors:

 • Increment de l’activitat cerebral. El sobreesforç d’entendre i processar les activitats culturals és treball cerebral bo. Crea connexions neuronals fortes.
 • Felicitat. Moltes persones de la tercera edat se senten un destorb si no fan res. Ser partícips de la cultura i entendre-la els fa sentir independents i satisfets amb ells mateixos. Feliços.
 • Entreteniment. Les persones en la tercera edat que ja estan jubilades tenen molt temps lliure. Però han de utilitzar-lo correctament i no malgastar-lo. Han de seguir fent coses profitoses per al seu benestar.
 • Socialització. Aquest punt és molt important, primerament perquè no sentir solitud prevé la depressió. Una malaltia comuna en la tercera edat. I segon perquè es pot parlar de les activitats realitzades i compartir opinions. Això farà pensar en el que s’ha vist i les idees que s’han generat.

A Palau de Can Sunyer tenim activitats tant per a residents de dia com per als residents a temps complet perquè sabem de la seva importància.

Entrades relacionades