Com es l’adaptació a la residencia d’una persona gran?

adaptació a la residència

Com es l’adaptació a la residencia d’una persona gran?

Canviar d’hàbits pot ser complicat i més en les edats avançades. L’ingrés en una residència pot implicar un augment en el nivell d’estrès de la gent gran. Per aquesta mateixa raó, un període d’adaptació a la residència és de vital importància tant per a ells, com per als familiars que poden sentir-se culpables.

Per començar, s’ha de deixar de pensar que anar a una residència és una cosa dolenta. Els majors estaran més ben cuidats que si estan sols a casa. A més, trobaran més residents amb els quals compartir bons moments i estar acompanyats.

En aquest article, volem explicar en què consisteix el període d’adaptació a la residència.

Què és el programa d’adaptació a la residència?

El programa d’adaptació a la residència consisteix en una planificació de la incorporació d’un nou resident a un centre de gent gran. Aquest programa té la finalitat d’aconseguir una adaptació adequada per al nou resident.
Aquest tipus de programa comença quan la persona gran és informada del seu futur ingrés en una residència i dura fins a uns mesos després. La durada anirà en funció de cada persona i el seu progrés en l’adaptació a la residència. A més, en aquest programa hi participen diferents professionals com psicòlegs, infermers, terapeutes, etc.

Etapes d’adaptació a la residència

Comunicació a la persona que va a ser ingressat

Probablement, aquesta sigui una de les etapes més dures. Per aquesta raó, és important explicar a la persona gran els beneficis que suposa per a ell la incorporació en una residència. A més, és recomanable comptar amb el suport d’un psicòleg. Mitjançant unes pautes s’aconseguirà una adaptació exitosa.

Visita a la residència prèvia a l’ingrés

En aquesta visita, el personal de la residència mostrarà les instal·lacions i explicarà les activitats que estaran a la seva disposició. A més, se li ha de fer sentir que estarà acompanyat i guiat per professionals.

Primera setmana després de l’ingrés

Durant aquesta setmana, després de les avaluacions físiques i psicològiques inicials, el personal d’infermeria i els auxiliars que li han estat assignats, estaran atents de l’evolució de la seva adaptació. Se li introduirà gradualment en les activitats i rutines de la residència. Transcorregut aquest temps, se li tornarà a avaluar per comprovar com porta l’adaptació.

Els següents tres mesos després de l’ingrés

Durant els tres mesos posteriors a l’ingrés, s’estableixen vincles entre la persona, els cuidadors i altres residents. En aquest període, el resident s’acomodarà a la rutina de centre i s’animarà a participar en activitats i tallers. No obstant això, tot depèn de la persona i les seves característiques i habilitats personals. No t’has de preocupar perquè la persona gran compta amb la supervisió mèdica i psicològica perquè el procés d’adaptació a la residència sigui tot un èxit.

Fins aquí l’article sobre l’adaptació a la residència de gent gran. Esperem que us hagi servit d’ajuda. Si tens qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres. Estarem encantats de poder ajudar-te en el que sigui necessari

Entrades relacionades