Avís legal

Llar d’Avis Palau de Can Sunyer

Identitat: PALAU DE CAN SUNYER, S.L.
Dir. Postal: C. Sant Llorenç de Morunys, 10-12. Urbanització Can Sunyer, 08769 Castellví de Rosanes
Tfno: 93 774 54 51
Email: info[@]palaudecansunyer.com

 

Per què fem servir les dades?

La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a PALAU DE CAN SUNYER, S.L.; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://palaudecansunyer.com/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats assistencials.

Les dades personals dels residents són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions pròpies de la Residència. Qualsevol ús de les dades personals dels residents diferents dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. D’acord amb la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les tasques anteriorment indicades, són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats del seu estat, així com aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a la convivència i orientació dels residents.

En el cas de les dades personals dels familiars seran exclusivament tractades amb fins administratius relacionats amb les tasques anteriorment citades.

Les dades en el formulari de contacte de la web seran exclusivament utilitzades per informar sobre els serveis que ens hagis sol·licitat.

En el cas de les dades personals dels treballadors seran exclusivament tractats amb fins laborals.

Quant de temps custodiem les teves dades?

Les dades del resident i els seus familiars / representant legal es guardaran mentre el resident estigui a la Residència. Una vegada que ja no estigui a la residència, es tindrà en compte el principi de qualitat, que s’inclou el de la mínima conservació de les dades personals, que hauran de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides o registrades.

En relació amb les dades personals dels treballadors, aquests seran tractades mentre duri la relació laboral i un cop finalitzada, pel temps necessari per respondre a possibles incompliments en aquest àmbit.

Les dades dels contractes d’admissió la legitimació serà la del Reglament de Règim Intern de la Residència i la de la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials.

Per a les dades bancàries la legitimització serà mitjançant la normativa de mitjans de pagament.

Les dades dels treballadors la legitimització serà per la execució d’un contracte en el que el interessat es part.

Cessions de dades a tercers

Únicament cedirem les dades personals en aquells casos en què hi hagi una obligació legal per fer-ho.

En casos d’urgències mèdiques les dades se cediran al metge o centre sanitari del resident que sigui atès.

En qualsevol altre cas demanarem el consentiment previ i explícit del titular de les dades, per procedir a la seva cessió.

Tipologia de dades tractades: 

 • Dades identificatives (Nombre, cognoms)
 • Dades de contacto (email, telèfon, direcció)
 • Dades de salut.
 • Dades bancàries.
 • Dades acadèmiques.
 • Dades curriculars.

Tens dret a:

 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.