Caigudes en ancians: causes i prevenció

Caigudes en ancians: causes i prevencions

Caigudes en ancians: causes i prevenció

En aquest article et parlarem de les caigudes en ancians. I és que aquest tema és molt comú en persones grans. Quan parlem de caigudes ens referim a la precipitació de la persona al sòl de forma involuntària i sobtada. Aquestes caigudes en gent gran poden provocar lesió o no.

Si bé és cert que aquestes caigudes són uns dels principals problemes en persones grans. Per aquesta raó, cal estar al tant, conèixer les causes i intentar prevenir. D’aquesta manera, aconseguirem evitar futurs problemes com les fractures.

A continuació, us explicarem quines són les principals causes de les caigudes en persones grans.

Causes de les caigudes en gent gran

Cal tenir clar que les causes d’aquestes caigudes en persones grans poden ser degut a diferents factors que sumant-se afecten a l’equilibri i la marxa de l’ancià.

Els factors poden ser:

  • Funcionals: en aquest cas, la situació física de l’ancià influirà en el risc de patir una caiguda. Per aquest motiu, és convenient que la persona realitzi activitats per millorar la força muscular i l’equilibri. Aquests exercicis han de ser pensats per a les facultats de la persona en qüestió.
  • Mentals: aquest pot ser un altre tipus de factor que incrementa el risc de caigudes en ancians. Doncs, el deteriorament cognitiu així com els estats depressius de la persona poden estar involucrats. És molt important valorar les conseqüències de caigudes prèvies perquè poden provocar una por a tornar a caure i això afecta al deteriorament de mobilitat.
  • Obstacles: no tots els factors són problemes de la pròpia persona. Hem d’eliminar tots els obstacles que hi hagi a casa i que impedeixin a la persona gran fer una vida normal. A més, és força important il·luminar bé les zones de pas.

Prevenir i evitar caigudes en gent gran, és possible?

Per aconseguir prevenir aquestes caigudes en persones grans el que s’ha de fer és identificar els possibles factors que poden portar al ancians a patir-les. Per a això, és molt important realitzar una valoració dels diferents factors de risc tant de manera intrínseca, és a dir, propis de l’ancià, com qualsevol factor extern (obstacles, il·luminació …).
Per tant, per prevenir aquestes caigudes l’important és fer una revisió de l’ancià. A més, cal promoure l’exercici físic per augmentar la força muscular i l’equilibri.

Consells per prevenir les caigudes

Creiem que és important donar-te alguns consells perquè els apliquis i, d’aquesta manera, evitis qualsevol caiguda no desitjada d’algun ésser estimat. Alguns consells són:

  • Alimentació: alimentar-se de manera sana, reforçant el calci i vitamina D, per enfortir els ossos.
  • Exercicis: realitzar exercicis adequats a l’edat i la mobilitat de la persona gran.
  • Companyia: viure acompanyat, no garanteix evitar les caigudes però sí que disminueix el risc. A més, que comptarà amb l’ajuda en el moment necessari. Per això, si la persona viu sola és una molt bona opció portar-lo a una residència com Palau de Can Sunyer. Aquí rebrà tota l’atenció que necessiti i estarà acompanyat per un equip de professionals les 24 hores del dia.

Entrades relacionades