Afeccions respiratòries

Descripció i principals símptomes de les malalties respiratòries més comuns entre les persones d’avançada edat. Les malalties del sistema respiratori  són importants  en el nostre entorn i sobretot en la gent gran perquè tenen un efecte directe en la salut i en la qualitat de vida....