Com fer una cura d’una ferida sagnant a gent gran?

cura-ferida-sagnant

Com fer una cura d’una ferida sagnant a gent gran?

Uns consells per fer les cures de ferides de manera ràpida i segura

Amb els anys la pell pateix els canvis inevitables de l’envelliment, es torna més fina, fràgil, més permeable i menys elàstica. Les persones grans poden patir el mateix tipus de ferides que qualsevol adult més jove, encara que amb més freqüència i cal tenir en compte si aquestes poden esdevenir ferides agudes o cròniques.

Quines són les ferides més comuns?

 • Ferida superficial per un objecte que talla (com un ganivet). Les vores de la ferida son regulars.
 • Ferida per abrasió. Les vores són irregulars.
 • Ferida per esgarrapada o mossegada d’animal o de persona.
 • Ferida per un objecte punxant (ganivet, clau, agulla).
 • Ferida per aixafament (contusió). Les vores són irregulars.

Què farem davant una ferida sagnant?

Si ens trobem davant d’un d’aquest tipus de ferida hem de tractar de mantenir la calma i tenir clars quins són els passos a seguir:

 1. Rentat de mans i ús de guants de làtex sempre que sigui possible.
 2. Netejar la ferida amb aigua i sabó. Esbandir amb raig d’aigua o suero fisiològic des de el centre fins a l’exterior. Assecar amb tocs suaus, és preferible l’ús de gases estèrils. No s’aconsella l’ús de cotó ja que aquest s’enganxa a la lesió.
 3. Si s’ha d’intentar retirar residus o brutícia visible que quedin a la ferida fer-ho deixant córrer aigua per sobre.
 4. No s’han de retirar els objectes que puguin estar clavats a la ferida, ja que això podria causar més dany i sagnat. En aquest cas els subjectarem per tal d’immobilitzar-los i que no produeixin més lesió.
 5. Aplicar una solució antisèptica en spray o amb l’ajuda d’una gasa. No aplicar mai alcohol.
 6. Protegir la ferida amb un apòsit o embenat.
 7. Si el sagnat perdura, pressionar la ferida. Si la ferida es troba en una extremitat, elevar-la. Mantindrem l’elevació i la pressió durant uns 10 min.
 8. Un cop acabada la cura ens rentarem les mans de nou.

Buscarem ajuda mèdica si:

 • El sagnat no es pot controlar
 • La ferida precisa de punts de sutura. Hem d’acudir entre les 4-6 primeres hores, ja que passat aquest temps no es pot suturar.
 • La ferida no es pot netejar amb suavitat.
 • Apareixen signes d’infecció com increment del dolor, calor, envermelliment, inflamació, febre, supuració purulenta…
 • La lesió es deguda a una mossegada d’animal o persona, de la punxada amb una agulla o amb altre objecte punxant i/o brut.
 • La persona no esta coberta per la vacuna del tètanus (dosi administrada en els últims 10 anys)
 • Les vores no s’ajunten o són rugoses.
 • La mida  es superior a 4-5cm o superior a la palma de la mà de la persona afectada.
 • Deixa veure teixit subcutani, múscul o ós.
 • Afecta a articulacions, mans, peus, ulls i genitals.
 • Penetra en cavitats.
 • Té introduït un cos estrany.
 • Per qualsevol ferida en les cames si la persona pateix d’insuficiència venosa o arteriopatia dels membres inferiors.
 • Per qualsevol ferida als peus si la persona és diabètica, pateix alguna neuropatia, peu diabètic o fragilitat capil·lar.
 • Si la persona està en tractament amb corticoides o anticoagulant.

Seguir aquests consells us ajudarà a evitar qualsevol complicació en les ferides superficials a gent gran.

Entrades relacionades