Com fer un control i seguiment del malalt crònic?

Punts bàsics que tot centre geriàtric hauria de tenir en compte
control-i-seguiment-del-malalt-cronic

Com fer un control i seguiment del malalt crònic?

Punts bàsics que tot centre geriàtric hauria de tenir en compte

Es defineix malaltia crònica com a aquelles malalties de llarga durada i en general de progressió lenta. Malalties d’alta prevalença i sense cura, entre les que podem trobar:

 • malalties cardiovasculars,
 • malalties neoplàsiques,
 • malalties respiratòries cròniques (MPOC),
 • malalties osteoarticulars,
 • malalties invalidants,
 • diabetis mellitus,
 • HTA (Hipertensió Arterial)

Un dels principis bàsics en l’atenció als pacients crònics es centra a facilitar-los l’accés i el “moviment”, així com als seus familiars, oferir les cures necessàries en el lloc i pels professionals adequats, facilitar la continuïtat en l’atenció, i fomentar una atenció de “limitació de danys”.

Per això a Palau de Can Sunyer realitzem els següents serveis als residents i creiem que tot centre geriàtric hauria d’oferir com a mínim:

 • Realització d’analítiques al centre, sense desplaçament del resident.
 • Seguiment i control de pes i T.A. a tots els residents.
 • Controls de INR per residents amb fàrmacs antiagregants plaquetaris
 • Control de glucèmies i seguiment del pacient diabètic.
 • Tractaments especialitzats per EPOC o patologies respiratòries.
 • Realització de dietes adaptades a cada patologia o necessitat.

Viure amb una malaltia de llarga durada, planteja nous reptes a una persona, ja sigui gran o no. Per això cal aprendre a afrontar aquests reptes, tot i que és un procés llarg en el que l’acompanyament i suport és fonamental.

“Entendre el que t’ocorre com a malalt crònic i participar activament en la cura de la teva salut, ajuda a afrontar aquests reptes.”

Molta gent descobreix que el fet d’adoptar un paper actiu en el tractament d’un problema de salut crònic li ajuda a sentir-se més forta i més preparada per enfrontar-se a moltes dificultats i proves que els ofereix la vida.

A Palau de Can sunyer supervisem i controlem individualment a cada resident i les seves malalties cròniques, per aconseguir la mínima afectació, tant físicament, emocionalment i socialment. Sempre amb la màxima comoditat per a la persona, evitant desplaçaments.

Entrades relacionades