Cures bàsiques de l’ancià i la seva importància

Cuidados básicos del anciano

Cures bàsiques de l’ancià i la seva importància

A mesura que envellim el nostre cos canvia. L’envelliment està associat a una sèrie de canvis, tant físics com psicològics, els quals hem de tenir en compte. Per aquesta raó, coneixent aquests canvis que poden sorgir per l’edat, podrem començar a controlar-los mitjançant les cures bàsiques de l’ancià.

A l’article, t’explicarem la importància de dur a terme aquestes cures essencials en la vellesa. A més, t’explicarem algunes pautes perquè puguis millorar el benestar i la qualitat de vida de la persona gran. Estàs preparat? Anem allà.

Quines són les cures bàsiques de l’ancià?

Les cures bàsiques de l’adult gran no només es centren en les cures físiques sinó també aquells factors que són psicològics i socials. Doncs has de saber que tot està relacionat i per mantenir una bona qualitat de vida i benestar, hem de cuidar tots dos aspectes.

El més important és estudiar les necessitats de la persona i, d’aquesta manera, aconseguirem la clau per oferir unes cures adaptades a la persona gran que aportaran molta més qualitat. Què aconseguirem amb això? És molt probable que aconseguim retardar les possibles síndromes geriàtriques si actuem d’aquesta manera. Les síndromes geriàtriques són les diferents malalties que apareixen amb la suma d’edat, és a dir, en la vellesa. A més, aquestes síndromes afecten la persona tant de manera funcional com social.

Així que com pots veure, per aconseguir bons resultats amb les cures bàsiques de l’ancià hem de tenir una bona comunicació, donar-li seguretat i confiança.

Cures essencials de l’adult major

Has de tenir en compte que les cures físiques estan associats a les cures psicològiques i socials. Per tant, nosaltres ens centrarem en les físiques. Aquestes cures bàsiques de l’ancià es poden classificar en: higiene personal, alimentació, higiene postural, autonomia i prevenció de riscos.

Higiene personal

Tenir una adequada higiene personal és essencial per mantenir una vida saludable i prevenir possibles problemes. Aquests problemes poden ser: infeccions, problemes a la pell o malestar. Per tant, la higiene personal és un aspecte molt important a tenir en compte. Dins d’ella, hem de prestar atenció a la higiene corporal, higiene bucal i la cura dels peus. Aquests formen part de les cures bàsiques de l’ancià als quals hem de prestar atenció.

Alimentació saludable

En la vellesa és molt comú que les necessitats nutricionals de la persona canviïn, fins i tot que aparegui una falta de gana en l’ancià. No per això hem de descuidar l’alimentació de la persona gran. El descuit pot portar a una malnutrició i possibles conseqüències negatives. Per això, cal portar una dieta saludable, variada i equilibrada. És molt important que en la dieta de l’adult major apareguin tots els grups d’aliments.

Higiene postural

És molt important tenir una posició correcta tant quan estiguem en moviment com quiets. Hem de tenir cura i protegir la nostra columna vertebral, músculs i articulacions. I et preguntaràs, com podem tenir cura de la higiene postural? Doncs bàsicament cal dur a terme el següent:

  • Mantenir-actius
  • Fer exercici moderat
  • Evitar el repòs de manera excessiva

Com veus, és molt important dur a terme unes cures bàsiques de l’ancià per millorar el seu benestar i qualitat de vida. A Palau de Can Sunyer tenim molt en compte tots aquests aspectes. Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres.

Entrades relacionades