Depressió i gent gran.

depressio-gent-gran-depresion-personas-mayores-bn

Depressió i gent gran.

Coneix quins són els factors de risc de que les persones d’edat avançada pateixin depressió i com afrontar-ho.

La depressió es caracteritza per un trastorn de l’estat d’ànim continuat en el temps on predomina la tristesa, sensació de pèrdua que provoca alteracions en el nostre dia a dia i impedeix desenvolupar-lo de manera normal. Es tracta d’una malaltia mental que és força present en la gent gran, bàsicament pels factors de vulnerabilitat: problemes de salut i limitacions, dificultats econòmiques, solitud, impotència…

Quines causes de depressió hi ha i com identificar-les?

Entre les causes de depressió hi ha malalties, com per exemple la demència, malalties del tiroides, malaltia de Parkinson, dolor crònic, situacions de dol prolongat (és normal la tristesa quan hi ha la pèrdua d’un ser estimat), malalties que generen limitacions físiques…

Hi ha diferents símptomes presents en les persones grans que ens poden ajudar a identificar que pateix depressió:

  • l’apatia,
  • el cansament,
  • la pèrdua de la gana,
  • la pèrdua d’interès per les coses,
  • la dificultat per riure,
  • la irritabilitat,
  • el plor fàcil,
  • trastorns del son,
  • baixa autoestima…

Els professionals sanitaris ens valem per fer el diagnòstic de l’entrevista i de l’exploració clínica, també de l’Escala geriàtrica de Yesavage per identificar casos de trastorns d’estat d’ànim no detectats.

La depressió és una malaltia i no l’hem de considerar en cap cas com a símptoma de vellesa.

Què podem fer per prevenir la depressió en la gent gran?

Per prevenir la depressió és important combatre la solitud, les persones soles i que no es relacionen amb altres tenen més risc d’emmalaltir. Distreure’s i fer activitats és molt important, així que fer exercici de manera regular adaptat a les possibilitats de cada persona ajuda. Així mateix és convenient reduir el consum d’alcohol i de medicaments sedants, i establir uns hàbits alimentaris i de descans adequats per a  millorar el benestar de la persona.

Si estem amb una persona que està trista acompanyem-la, escoltem-la.  Si te ganes de plorar que ho faci.

La depressió té també abordatge farmacològics, hi ha medicaments més específics per tractar la depressió en gent gran i reduir el nivell d’angoixa. Hem d’evitar però la cronificació de tractaments amb ansiolítics i somnífers. És complicat, però els ansiolítics i encara més els somnífers hauríem d’intentar posar data d’inici i de fi del tractament i anar reduint les dosis de producte sempre que sigui possible.

Habitualment la depressió en gent gran millora amb acompanyament i tractament adequat. Evitem l’aïllament i la solitud!

Si observem símptomes compatibles o tenim dubtes cal consultar a un professional mèdic.

Entrades relacionades