Quina és la diferència entre ferides agudes i ferides cròniques?

Diferencia-entre-ferides-agudes-i-ferides-croniques

Quina és la diferència entre ferides agudes i ferides cròniques?

Aprèn a diferenciar entre ambdós tipus de ferides.

Des de ben petits sabem que és una ferida, però sabries definir exactament que es considera com a ferida? Tècnicament es pot definir com la pèrdua de la continuïtat de la pell que pot ser originada per diferents causes (traumatisme, tall, caiguda, fricció, pressió, intervenció quirúrgica…). Però de ferides hi ha de diversos tipus i no totes tenen la mateixa gravetat ni requereixen les mateixes cures.

  • Ferides agudes: Segueixen un procés seqüencial de reparació anatòmic i funcional en un curt període de temps.
  • Ferides cròniques: procés desordenat de reparació sense aconseguir resultats anatòmics ni funcionals en els que s’allarga el temps de curació.

Per al pacient amb una ferida, especialment una ferida crònica, cercar una cura pot ser frustrant i confús. Cada ferida és diferent i cada pacient té necessitats diferents.

Un dels principals desafiaments que enfronta la gent avui dia és el de les ferides cròniques. S’estima que més de 13 milions de pacients a tot el món pateixen de ferides cròniques cada any. I aquesta xifra està augmentant degut a que la població està envellint i a que la diabetis s’està tornant més comuna. Les ferides cròniques més comunes en gent gran són: úlceres del peu diabètic, úlceres venoses de les cames i úlceres per pressió.

Aquestes ferides requereixen una atenció i cura constants per a que la qualitat de vida de la persona que les pateix sigui millor. Per això des d’infermeria de Palau de Can Sunyer, realitzem diàriament les cures, seguiment i avaluació integral de les ferides, amb personal especialitzat en cures de ferides cròniques i lesions pròpies del malalt geriàtric.

Igual d’important que realitzar una cura, és treballar i avançar-nos perquè no s’arribi a produir, evitant tot el trastorn que implica a la persona.

A Palau de Can Sunyer prestem especial atenció a la prevenció de ferides i lesions a la pell amb material especialitzat (matalàs i coixins antiescares, taloneres, baranes, apòsits) i protocols adaptats a cada usuari, sent aquesta la millor cura.

Entrades relacionades