Jocs estimulants del cervell per a persones amb demència

Jocs estimulants del cervell

Jocs estimulants del cervell per a persones amb demència

Els jocs estimulants del cervell són divertits però alhora suposen un esforç per al cervell. Les persones amb demència lleu encara estan a temps de retardar més els símptomes i frenar l’avanç d’aquesta. Però requereix un esforç. Un esforç que es pot solucionar a base de jocs i activitats culturals.

Jocs estimulants del cervell per a persones amb demència

Tots aquests jocs requereixen molt pocs materials, així que qualsevol pot fer-ho a casa. A les residències, els professionals ja els coneixen tots i els posen en marxa. Ja sigui al matí, quan està oberta per a aquells que hi van a entretenir-se, com per als que hi passen tardes i nits.

Endevina endevinalla

Un dels jocs estimulants del cervell són les endevinalles que a més tenen dos avantatges. Si la persona les coneix d’abans, ha de fer l’esforç per recordar la resposta. La majoria de persones recorden el principi de l’endevinalla perquè el fan diversos cops fins a trobar la resposta. És per això que es pot jugar amb les ja conegudes i amb noves. És important jugar a les endevinalles només amb persones amb demència lleu. En el cas de la demència avançada pot causar frustració si es desconeix la resposta. No requereix de materials.

Veig veig

És un joc molt conegut perquè es juga sobretot amb nens, però amb ells també ajuda amb l’aprenentatge. No és només entreteniment. Quan es juga al veig veig, la persona que ha d’endevinar ha de concentrar-se i focalitzar la seva atenció en tot el que l’envolta. A més, ha d’analitzar bé tot per fer preguntes que li donin les pistes correctes per endevinar-ho. Així com saber diversos dels noms que pot tenir un mateix objecte.

Com segueix la cançó?

Un altre dels jocs estimulants del cervell és recordar com continua una cançó. L’ideal és fer una llista de reproducció a YouTube o Spotify amb cançons que li agraden i conegui la persona gran amb la que jugarem. Crear la llista junts també és una activitat familiar que pot portar anècdotes i records molt emotius. Segur que és molt disfrutable.

Per jugar a aquest joc es pot reproduir 10 segons de la cançó. Pot ser l’inici o la tornada. I es pot jugar a endevinar la següent frase a cantar o qui és el cantant. Per facilitar-ho es poden incloure targetes amb les cares dels cantants o les frases que continuen la cançó. És un reforç que s’agraeix.

Endevina les parelles

Per jugar a aquest joc l’ideal és agafar parelles de cartes de dues baralles. Es poden fer tantes parelles com difícil vulguem que sigui el joc. L’ideal és fomentar que la persona recordi que carta ha aixecat i on hi ha la que és igual. Hi ha cartes amb un altre tipus de dibuixos amb més o menys detalls que poden fer-ho difícil. Cal avaluar en quin nivell pot jugar la persona per evitar fer-ho massa dificultós.

A Palau de Can Sunyer tenim professionals que coneixen tots els jocs estimulants del cervell. Aconseguiran millorar els processos cognitius dels residents i tindran cura d’ells. Estan en bones mans amb nosaltres.

Entrades relacionades