La Tercera Edat: en què consisteix i implicacions

Tercera Edad

La Tercera Edat: en què consisteix i implicacions

Tot i que no ens agrada massa etiquetar a les persones, si volem explicar què és el concepte de Tercera Edat. Així, indicarem també quines són les implicacions pràctiques d’aquesta circumstància.

La Tercera Edat

El paradigma clàssic de divisió per edats seria primera, segona i tercera. La primera edat es correspondria amb la infància i l’adolescència. La segona edat amb la joventut i maduresa i la Tercera Edat amb la vellesa. A Espanya, es considera que la Tercera Edat s’inicia aproximadament amb la jubilació estàndard. És important dir que els criteris poden variar en funció del país. En qualsevol cas, a partir dels 60 anys ja es considera que entrem a la vellesa.

El primer aspecte que hem de tenir en compte és que hi ha un retard en l’envelliment. Es viu més temps i en millors condicions que abans. No és un secret que en la generació dels nostres pares una persona de 50 anys tingués una qualitat de vida molt pitjor que la d’avui. Per tant, el mateix succeeix amb la Tercera Edat. Això suposa que trobaràs persones de 60 o 70 anys en bones condicions físiques i psicològiques. Ara bé, continua sent cert que en aquesta etapa de la vida cal extremar determinades cures mèdiques.

Antigament, es tenia la idea de la vellesa com una etapa passiva. La veritat és que avui aquesta idea ha canviat, i es veu en un moment per fer moltes coses. Es manté una salut bona i hi ha molt de temps lliure.

El compromís de les societats amb l’envelliment actiu

Espanya destaca per ser un dels estats amb la major esperança de vida del món. La mitjana supera àmpliament els 80 anys, mentre que l’edat de jubilació és als 67. Això vol dir que la gent gran disposen de més temps per a si mateixos. En els últims anys, hi ha hagut un canvi en la percepció de la majoria de la població i dels poders públics cap a la gent gran. Podem oferir alguns exemples perquè comprovis com ha hagut un canvi de paradigma.

Hi ha un consens social en què cal dignificar el paper de la gent gran. Per exemple, a través de la millora en les seves condicions de vida però, també, a l’hora de tractar-los d’una forma no paternalista. Una persona de 80 anys pot fer exercici, estudiar, enamorar-se i fins i tot mantenir una vida sexual activa sense que hagi de passar vergonya. La idea de que aquesta època és ideal per fer coses s’ha estès fins i tot en els anuncis publicitaris.

Viure a Palau Can Sunyer

Si el que vols és guanyar en qualitat de vida o afavorir la d’un ésser estimat, a Palau Can Sunyer et podem ajudar. Comptem amb un centre residencial de dia o a jornada completa amb totes les comoditats en les proximitats del Massís de Montserrat. La Tercera Edat és un moment ideal per emprendre nous projectes. T’animem a que contactis amb nosaltres per conèixer totes les possibilitats que tens al teu abast.

Entrades relacionades