L’amor en residències d’ancians a Abrera

residencias de ancianos en Abrera

L’amor en residències d’ancians a Abrera

No és estrany que en les residències d’ancians a Abrera hi hagi residents vidus. Quan això succeeix, que és molt sovint, és habitual que aquestes persones s’enamorin d’algun company o companya. L’amor és un sentiment natural i forma part d’una vida de qualitat. En Palau de Can Sunyer, el nostre equip professional s’encarrega d’analitzar la situació i comprovar que la relació és sana, que beneficia als dos residents i que no es dóna cap tipus d’abús.

L’amor en residències d’ancians a Abrera

Com en qualsevol edat, les relacions amoroses són una part molt important per a la felicitat. Una vida amb amor de parella és una vida de major qualitat. A més, quan es troba, forma part dels drets de les persones mantenir-ho i gaudir-ho.

L’amor en residències d’ancians a Abrera sorgeix amb naturalitat. Com en qualsevol context en el qual hi hagi persones que convisquin juntes. Molts residents són persones que es troben, físicament, en plena forma. Persones amb emocions que desitgen expressar. Fins i tot els residents que pateixen algun tipus de malaltia de caràcter cognitiu tenen la capacitat d’estimar i el dret a ser estimats. A més, buscar i aconseguir una parella és un bon indici. Indica que es tracta de normalitzar la pròpia vida dins de les residències d’ancians a Abrera.

 

El paper de les famílies quan Sorgeixen aquestes relacions

Per regla general, les famílies no solen entendre que sorgeixin relacions amoroses entre els seus pares o avis i desconeguts. En part pel prejudici de l’edat. Però també a causa de la inclinació al progenitor o ascendent que falta. No obstant això, l’acceptació familiar és bàsica per garantir la felicitat del resident.

En les residències d’ancians a Abrera són de gran importància les sessions grupales d’informació. En elles, el personal especialitzat parla amb els residents i procura ensenyar-los a manejar els seus sentiments. D’una banda de cara a la persona de la qual s’ha enamorat. I d’altra banda, de cara a la família. Es tracta d’un procés molt important per a la normalització de les relacions amoroses de les persones majors.

Com han d’actuar els professionals

Els professionals de les residències d’ancians a Abrera han de ser conscients de la gran importància del seu paper quan sorgeixen relacions afectives entre els residents. En primer lloc, el deure d’ informar als propis residents dels seus drets i de com la residència pot ajudar-los, existeix i ha de complir-se. En segon lloc, han de fer un seguiment de la situació. Per evitar situacions d’abús.

És necessari que els professionals rebutgin els seus propis prejudicis. Han de parlar de la situació amb naturalitat, sense bromes. Des del respecte més absolut que se li deu a una persona adulta. Perquè els residents són adults amb drets i així és com han de ser tractats.

En Palau de Can Sunyer el nostre objectiu principal és garantir la millor qualitat de vida dels nostres residents. I això inclou el respecte a les seves relacions. Per això, si estàs buscant residències d’ancians a Abrera, posa’t en contacte amb nosaltres.

Entrades relacionades