Llei de dependència: Què he de saber?

Llei de dependència

Llei de dependència: Què he de saber?

A la vellesa moltes persones adultes necessiten l’ajuda d’altres persones per poder dur a terme les activitats diàries. És per aquesta raó que veiem molt convenient parlar-te de la llei de dependència. Si coneixes o vius de prop el tema és molt probable que t’hagin sorgit diverses preguntes relacionades. No obstant, aquest article pretén ajudar-te i donar-te a conèixer tota la informació necessària sobre la llei de dependència.

Què és la llei de dependència?

La llei de dependència és aquella que s’aplica a persones que per diferents raons (edat, malaltia o discapacitat) són dependents permanentment. És a dir, són persones que no poden valer-se per si soles i necessiten l’ajuda d’una o més persones per realitzar les activitats de la vida quotidiana. Les persones dependents no disposen d’autonomia física, mental o sensorial.

Has de saber que de la llei de dependència (39/2006) es deriva el sistema de suport per a persones discapacitades. Aquest sistema està format per un conjunt de serveis i prestacions destinats a la promoció de l’autonomia personal, a més de la protecció i atenció a les persones a través dels serveis públics i privats concertats degudament acreditats.

Graus de dependència

Els tipus d’ajuda i prestacions que es donen estan establerts dins de la llei. Hi ha tres tipus de dependència especificats en ella. A continuació, te’ls expliquem:

Dependència Grau I:

En aquest cas, la dependència és moderada ja que la persona només necessita d’algú de forma temporal. Per exemple, un cop al dia per poder desenvolupar la seva vida diària de forma correcta.

Dependència Grau II:

Aquí podem parlar de dependència severa. La persona necessita l’ajuda entre dues i tres vegades al dia. No obstant això, no és necessària l’ajuda permanent d’un cuidador.

Dependència Grau III:

Gran dependència. Aquesta vegada la persona necessita ajuda d’algú diverses vegades al dia per poder dur a terme les seves activitats. Per tant, necessita un cuidador de forma contínua. A més, aquestes persones solen ser ateses amb un caràcter preferent davant la resta.

La llei de dependència pretén ser universal i donar prioritat a la teleassistència, ajuda a domicili i centres de dia.

On sol·licitar llei de dependència?

Per poder sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència, en el cas de residir a Catalunya, la Generalitat posa a la teva disposició seu portal on podràs fer el tràmit en línia. Per posar-t’ho més fàcil et deixem l’enllaç directe. ¡Click aquí!

Els requisits que demanen per poder dur a terme la sol·licitud són:

1. Residir en territori espanyol i haver-ho fet com a mínim durant 5 anys.

2. Dos d’aquests cinc anys de residència en territori espanyol han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Fins aquí l’article sobre la llei de dependència. Esperem que us hagi servit d’ajuda tota la informació de l’article. Des de Palau de Can Sunyer, volem posar-te les coses fàcils. Si necessites més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres. T’ajudarem en el que puguem.

Entrades relacionades