Primers símptomes de l’Alzheimer

primers-simptomes-alzheimer

Primers símptomes de l’Alzheimer

Quins són els signes que ens han de fer sospitar de l’aparició d’Alzheimer i consultar a un especialista?

La malaltia d’Alzheimer és una patologia cerebral neurodegenerativa primària que es caracteritza per canvis microscòpics en el teixit cerebral i una pèrdua progressiva d’acetilcolina, que és una substància de rellevant importància per la correcta comunicació entre les neurones. No essent un procés normal d’envelliment cerebral, sinó patològic.

L’Alzheimer és la demència més comuna, amb una prevalença d’entre el 60 i el 80 per cent dels casos de demència.

No existeix una única malaltia d’Alzheimer, és una patologia plural que afecta a cada persona de forma diferent, però sempre seguint un patró comú, que es caracteritza per un deteriorament progressiu de les capacitats cognitives (com la memòria) i funcionals, que evoluciona de forma diferencial en cada cas influït per varis factors (com poden ser factors genètics, de reserva cognitiva, etc.), i que acaba interferint en el correcte desenvolupament en la vida diària.
La diferència de l’envelliment normal de l’envelliment patològic radica en la gravetat i freqüència dels símptomes.

Com es pot detectar l’aparició de l’Alzheimer?

A continuació es detallen aquells signes que ens han de posar en alerta:

  • Desorientació en temps i espai: Dificultats per recordar la data, el dia, el mes, on està, reconèixer el propi domicili i espais coneguts.
  • Pèrdua de memòria que dificulta la vida diària: Dificultats per aprendre noves informacions, oblidar informació recent apresa, però també oblidar informacions consolidades i rellevants (aniversaris, esdeveniments, etc.).
  • Problemes de llenguatge: Problemes en seguir converses, dificultats en la denominació (saber com és diuen les coses o persones), falta de comprensió, etc.
  • Pèrdua d’objectes: per la mala col·locació en fora del lloc habitual, o per guardar-los excessivament. Essent molt habitual la creença de robatori.
  • Dificultat per fer tasques simples conegudes: Dificultat per desenvolupar tasques com poden ser domèstiques, laborals o de lleure, les quals podia fer amb anterioritat.
  • Dificultats en la capacitat de jutjar: Dificultat en posicionar-se o donar un judici de valor.
  • Dificultat per tindre pensaments elaborats, planificar i resoldre problemes: com per exemple dificultats per elaborar receptes, o saber quins son els passos correctes a seguir per a arribar a un objectiu.
  • Canvis en l’estat d’ànim i la personalitat: Canvis que poden mostrar-los com a deprimits, temorosos, confosos o ansiosos.
  • Canvis de conducta: Poden mostrar-se més irritables i agressius tan física com verbalment. Però també es pot produir l’efecte contrari, un canvi cap a la inhibició.
  • Pèrdua d’iniciativa: Tant en les activitats socials, en la feina, com en l’esport.

No és necessari que apareguin tots els signes per sospitar d’una possible demència, per tant quan es te una sospita i es manifesta amb la presència d’alguns d’aquests signes el millor és consultar a un especialista, per descartar o poder iniciar de manera precoç una estratègia terapèutica.

Entrades relacionades