Quines són les principals afeccions traumatològiques de les persones de la 3a edat?

Principals afeccions traumatològiques

Quines són les principals afeccions traumatològiques de les persones de la 3a edat?

Llistem les afeccions més comunes de les persones grans i que poden afectar a partir dels 60 anys.

Les afeccions traumatològiques són aquelles que fan referència a les malalties agudes del aparell locomotor, produïdes per un agent traumàtic. També s’inclou el procés de rehabilitació posterior a un tractament quirúrgic (IQ).

Entre les més comuns en persones grans, inclús en persones a partir dels 60 anys, trobem les següents:

  • Fractures de maluc: més del 75% de fractures de maluc afecten a persones majors de 65 anys. En un marge de 40 anys els casos de fractura es duplicaran. És important tractar el dolor i la funcionalitat per a prevenir noves caigudes i altres alteracions derivades.
  • Amputacions: Els membres amputats poden ser deguts a traumatismes o a patologies que provoquin l’afectació d’una part del cos. En aquests casos, el treball s’ha de realitzar al monyó i a la readaptació de les Activitats de la Vida Diaria (AVD).
  • Pròtesis: la implantació de pròtesis en la gent gran, és un fet comú ja sigui per fractura o per degeneració d’una articulació. Serà molt important el treball realitzat tant per la consolidació d’aquesta al cos, com per la readaptació a les AVD.
  • Contusions: Un dels fets més habituals per als humans. Una contusió és un cop que afecta a una part sòlida del nostre cos. La diferència de les contusions, romandrà en la força amb la que sigui rebuda. El tractament variarà segons força i simptomatologia que presenti la persona.
  • Luxacions: Les luxacions, estan provocades normalment per contusions en una articulació, provocant que aquesta surti de la seva cavitat. Hi ha diversos graus de luxació, però l’important és la repercussió d’aquest desplaçament, amb les estructures del voltant. Això dona una simptomatologia, que és on farem èmfasis per disminuir o eliminar.
  • Esquinços: Aquests són poc comuns en la gent gran. Els esquinços són provocats per torsions d’una articulació, que provoquen el desgarrament del lligament que l’envolta. És important una bona recuperació d’aquests i una readaptació a les AVD, per tal de prevenir la possible recaiguda.

Per evitar, en la mesura del possible, aquestes afeccions o bé per tenir una certa mobilitat és recomanable l’ús de materials adequats com els que trobaràs en l’article “Quins materials faciliten la mobilitat i la postura de les persones grans?” d’aquest blog.

Entrades relacionades