Psicoteràpia en residències per a gent gran a Collbató

residencias para ancianos en Collbató

Psicoteràpia en residències per a gent gran a Collbató

Una de les funcions més importants que han de complir les residències per a gent gran a Collbató és atendre les necessitats psicològiques dels residents. No ens referim només a les derivades de trastorns neurològics, com l’Alzheimer o la demència. Les persones grans pateixen una sèrie de problemes mentals i psicològics que mai han de deixar-se de costat. Les més importants són:

Depressió en la 3a edat

Encara que hi ha el rumor de que la depressió es consubstancial a l’envelliment, la veritat és que el normal no és estar deprimit. La depressió és una patologia i les residències de gent gran a Collbató han de saber diagnosticar-la i tractar-la. Especialment perquè, a partir dels 65 anys, els quadres depressius presenten un alt Merkel de suïcidi. Risc que augmenta si hi ha poc contacte familiar o si hi ha altres problemes de salut afegits.

A Palau de Can Sunyer posem especial èmfasi en la detecció de la depressió, encara que no és senzill diagnosticar-la. L’apatia és un dels primers i més evidents símptomes dels estats depressius, encara que no és l’únic. De tota manera, un important senyal d’alarma és que el resident digui que ha perdut la il·lusió. Per descomptat, per detectar que això passa és imprescindible comptar amb personal amb prou preparació per a ells. Cosa de la qual tenim molta cura a Palau de Can Sunyer.

Pèrdua d’autoestima

Les residències per a gent gran a Collbató han de tenir molt en compte que una de les necessitats bàsiques de l’ésser humà és sentir-se vàlid i acceptat. Per això és tan important per a nosaltres transmetre als nostres residents que els tenim en compte. Ells són la nostra raó de ser i tenen veu i vot en el que passa en la seva pròpia vida. L’autoestima depèn molt d’aquest sentiment de ser vàlid.

Tendim a associar la falta d’autoestima amb problemes que es donen en l’adolescència. Però l’autoestima baixa és un trastorn que afecta moltes persones un cop complerta l’edat de jubilació. Són persones amb una gran vitalitat i experiència que veuen com a persones més joves les relleven. Això sol associar-se a una gran “baixada” en l’ànim i fins i tot en la salut. Un dels nostres objectius a Palau de Can Sunyer és que els residents que es trobin en aquesta situació surtin poc a poc d’ella. Les residències per a gent gran a Collbató han de tenir en compte que l’autoestima baixa POT donar lloc a quadres depressius que podrien agreujar-se.

Trastorns del son en residències per a gent gran a Collbató

Se sap que es donen variacions en els patrons de la son. Variacions que estan relacionades en molts casos amb l’edat. A molts residents els hi costa agafar el son i, quan ho fan, ho tenen molt més lleuger que durant la seva joventut. Els problemes de son fa que la gent gran es trobi més cansada. La conseqüència immediata és una major irritabilitat i falta d’energia.

De vegades, els trastorns del son estan associats a dolors articulars o molèsties derivades d’altres malalties. Les residències per a gent gran han de poder monitoritzar el descans dels residents. Perquè del mateix depèn la seva qualitat de vida.

Comprova que a Palau de Can Sunyer complim amb totes aquestes exigències respecte a la psicoteràpia per a gent gran. CONTACTA per a fer una visita i vine a conèixer-nos.

Entrades relacionades