Què vol dir que visquem en una societat envellida?

Què vol dir que visquem en una societat envellida?

La societat actual està sumida en un important canvi demogràfic. El fet, preocupant, és que hi ha més gent gran que nens. Es donen molt pocs naixements i, com a conseqüència, la població envelleix. Per això es diu que ens trobem en una societat envellida. Tot això tindrà, a mig i llarg termini, conseqüències en tots els àmbits. Tant polítics, com econòmics, familiars i, per descomptat, socials.

La igualtat, l’adaptació i el canvi en una societat envellida

En el món actual busquem que es produeixi un canvi que tendeixi a la igualtat. No obstant això, no es busca un equilibri real. El fet és que el repartiment de tasques no és igualitari en pràcticament cap activitat humana. La desigualtat té el seu origen en el camp domèstic i no s’ha pal·liat amb la irrupció de la tecnologia. Aquesta quarta revolució industrial ha fet més evidents les desigualtats.

Atès que ja vivim en una societat envellida, cal un canvi polític real perquè una vellesa digna sigui possible. Hem de canviar el paradigma perquè la cura de les persones grans recaigui en l’estat, els treballadors especialitzats i la família cuidadora. I que cada un d’aquests agents intervingui en l’etapa de la vida necessària. Sobretot quan parlem de la cura d’un familiar proper afectat d’una o diverses malalties cròniques.

La cura familiar

La major part de les famílies cuidadores se les han arreglat per, en aquest context de societat envellida, dur a terme les tasques de cura dels seus familiars més grans. Però és aquesta una tasca difícil, gairebé impossible, sense el suport de l’estat. Pensem que es tracta de conciliar vida laboral i personal amb la cura de persones grans. Una tasca titànica que cada vegada més famílies hauran d’assumir. Perquè cada vegada hi ha més persones grans i menys joves que puguin dedicar-se a professions relacionades amb la geriatria.

Efectes de viure en una societat envellida

És important tenir en compte que la capacitat funcional de les persones grans disminueix amb l’edat. Això és una cosa que els tractaments pal·liatius i preventius poden alentir, però no evitar. I no es tracta només de les funcions purament físiques. L’evolució de les malalties neurològiques, com l’Alzheimer, evidencien que viure en una societat envellida és un risc real. Les persones afectades són dependents. A més, pateixen una sèrie d’alteracions emocionals que les fan fràgils. Necessiten cures específiques.

El paper de les residències de gent gran en una societat envellida

Des de Palau de Can Sunyer reivindiquem el paper de les residències de gent gran en la societat actual. I també en la societat futura. Les residències per a gent gran són els llocs idonis per tenir cura de manera professional a les persones grans que ho necessiten. El personal qualificat coneix les necessitats dels ancians residents i és capaç de proporcionar les cures adequades. Així, els ancians que viuen en residències com la nostra viuen els seus últims anys amb dignitat. Una cosa que hauria d’estar garantit per a cada un de nosaltres.

Si vols conèixer com treballem, posa’t en contacte amb nosaltres i organitzarem una visita.

Entrades relacionades