Quins materials faciliten la mobilitat i la postura de les persones grans?

Materials-que-faciliten-la-mobilitat-i-la-postura-de-les-persones-grans

Quins materials faciliten la mobilitat i la postura de les persones grans?

Amb aquests material es pot millorar la qualitat de vida i salut dels familiars d’avançada edat.

Quan una persona perd l’autonomia per a realitzar desplaçaments, per a canviar de postura, per aguantar-se en peu o inclús per a mantenir una correcta posició assegut, precisa d’ajudes externes, de manera que això no suposi un risc a patir lesions o caigudes i per tant una condició negativa per a la seva salut.

Però quins materials són més adequats per a cada cas? Tot seguit enumerem els principals:

  • Per facilitar el desplaçament diari: cadires de rodes, crosses, bastons i carrutxes.
  • Per facilitar les transferències (pas de llit a cadira, aixecar-se, etc.): grua de bipedestació (posar-se en peu), materials lliscants, cinturons de transferències, de disc giratori i taules de transferències.
  • Per facilitar l’ergonomia: materials antilliscants, cunyes i alces de WC, cadires de dutxa i elevadors d’extremitats.

En quins casos es fan servir els materials de transferència?

En funció del grau de dependència, la grua de bipedestació resulta de gran utilitat per ajudar en la bipedestació (posar-se en peu), però sempre sota la col·laboració del usuari utilitzant la seva força muscular, adaptant-nos sempre a les necessitats de cada un, però fomentant al màxim la seva funcionalitat.

Per a facilitar el posicionament al llit de manera segura i evitant fricció dèrmica a les persones grans amb nafres per pressió, utilitzar materials lliscants és una bona solució.

Per a realitzar les transferències d’aquells familiars que permeten certa deambulació (caminar) o la bipedestació, els materials per a facilitar-ho i sobretot, per fer-ho de manera completament segura, sense cap mena de risc són: cinturons de transferències, disc giratori i de taules de transferències (aquest últim, en cas que la bipedestació sigui dificultosa).

Quan serà necessari utilitzar un material per facilitar l’ergonomia?

Quan una persona d’avançada edat té un mal control postural, inclús en sedestació (assegut), sovint rellisca de la cadira, amb el conseqüent risc de poder caure i patir danys majors. Per a evitar-ho, els materials antilliscants són molt útils

L’ergonomia en l’àmbit higiènic té una gran importància. En moltes ocasions, com per exemple en algunes patologies de maluc, essent la fractura de fèmur o el seu procés post-quirúrgic el més freqüent, no és aconsellable realitzar certs moviments amb aquesta articulació. Per això les cunyes i alces de WC per a evitar posicions forçades en flexió de maluc són molt adequades. També ho són les cadires de dutxa per a poder realitzar les higienes de la manera més segura, per a aquells familiars grans amb dificultats funcionals.

La comoditat de les persones grans és un factor primordial per al seu benestar. Per aquest motiu, com per motius clínics i preventius, és aconsellable utilitzar els elevadors d’extremitats durant els temps de repòs. És un factor de gran importància en aquelles persones que tenen problemes circulatoris, com per exemple una insuficiència venosa crònica.

A la residència i centre de dia de Palau de Can Sunyer disposem dels materials adequats per tal d’assistir als nostres usuaris i ajudar-los de la manera més segura i eficient en les seves dificultats funcionals.

Entrades relacionades